شرکت فرآورده های لبنی فرامان

* مسئولیت های اجتماعی

تولید‌کنندگان در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند؛ زیرا از منابع آن بهره‌مند می‌شوند. بر خلاف نگاه سنتی، سازمان‌ها دیگر فقط با سهامدارانشان روبرو نیستند. آنها با افراد دیگر جامعه‌ نیز حرف‌هایی دارند؛ چرا که سود خود را از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن حاصل می‌کنند.
شرکت فرامان نیز مجموعه‌‌‌‌‌ای کاملاً پاسخگوست؛ و این پاسخگویی را در طول سال‌ها و در عمل با خود حفظ کرده است.
مسئولیت اجتماعی ما، نه فقط در قبال مصرف کنندگانِ محصولات لبنی، که در برابر همۀ جامعه معنی پیدا کرده است. اگر شرکت‌ها در برابر سودی که از جامعه می‌برند خود را موظف به ادای وظیفه می‌دانستند، بسیاری از مشکلات ناشی از بیکاری از جامعه ما رخت می‌بست. کارآفرینی برای مخاطبان زمینه‌ای است که شرکت فرامان برگزیده است تا بخشی ازمسئولیت خود را در قبال جامعه ادا کند. به این منظور اقدامات وسیعی در خصوص اشتغال‌زایی صورت گرفته است .